De gebruikers van KlasCement

Volgende mensen zijn van harte welkom op KlasCement:

Leerkrachten

  • Kleuterleidsters, onderwijzers, regenten, masters, docenten enzovoort. Kortom, iedereen die voor de klas staat.

Student

Directie

  • Directies, overkoepelende directeuren, leden van een directieteam of middenkader, onderdirecteuren, coördinatoren enzovoort.

ICT-coördinator

  • Pedagogische of technische ICT-coördinatoren.

Systeembeheerder

  • Technische systeembeheerders op scholen of scholengemeenschappen.

GOK / Zorgcoördinator

  • Gok-leerkrachten, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, GON-begeleiders enzovoort.

Pedagogische begeleider

  • Leden van de pedagogische begeleiding van de koepels.

Inspectie

  • Inspectieleden van het departement Onderwijs en Vorming.

Administratief personeel

  • Administratief personeel van scholen of scholengemeenschappen.

Gepensioneerden

  • Gepensioneerde leerkrachten, directies, inspectieleden enzovoort.

Ouder

  • Ouders van schoolgaande kinderen.

Kortom, iedereen die betrokken is bij het onderwijs.


Tags: