– Targeted mailing

Wat

Deze mailing bevat enkel de door jou geleverde content in html en wordt naar de door jou bepaalde doelgroep verzonden.
Je kan je doelgroep via verschillende criteria verfijnen: onderwijsniveau, provincie, vak(ken), functie enz. Onze leden kunnen zich apart abonneren op deze exclusieve ‘commerciële’ berichten van derden. Wekelijks wordt er maximaal 1 commerciële mailing verstuurd. Dit gebeurt op woensdagnamiddag.

Enkele voorbeelden: (Meer voorbeelden kan je vinden op de overzichtspagina, selecteer bij type: aanbiedingen via KlasCement)

 

screenshot-mail.google.com 2015-09-28 14-30-30 screenshot-mail.google.com 2015-09-28 14-25-28
mailingzwerfvuil mailingrecupel

 

Prijsberekening

We rekenen een forfait voor het klaarzetten en controleren van de nieuwsbrief. Verder wordt de prijs berekend aan de hand van het aantal ontvangers. Vraag een vrijblijvende offerte via mail.

 

Aanleveren

  • vrijdag voor de datum van mailing;
  • tekst wordt door jou geleverd;
  • maximum breedte is 640 pixels, er is geen maximum lengte;
  • in een html-bestand, de CSS zit mee in het html-bestand;
  • gebruik voor de afbeeldingen een absoluut pad (beginnend met http://www… waarbij de afbeelding op jullie server staat (zorg ervoor dat de afbeelding op jullie server blijft staan);
  • bijlagen worden niet meegestuurd. In plaats daarvan zet je de bijlage online op jullie server en verwijs je ernaar via een link vanuit de nieuwsbrief;
  • aanleveren kan via mail.

 

Om de nieuwsbrief in Outlook optimaal weer te geven:

  • gebruik geen complexe stijlattributen voor de lay-out (vb. background-image, floats, border-radius, padding werken niet altijd correct in Outlook)
  • schaal grotere afbeeldingen naar de maximale breedte van de nieuwsbrief (640px)