KlasCement points: we reward your cooperation!

KlasCement encourages the sharing of learning objects. Nothing new there, but from now on we have made that more tangible. Members who share teaching resources, experiences, reactions … will benefit more from KlasCement than those who never cont…

Lees meer

Hoe toevoegen

KlasCement bestaat uit verschillende soorten leermiddelen: downloadbaar lesmateriaal, artikels, aankondigingen, websites, apps, software, interactieve oefeningen, fysiek materiaal, beelden, audio en

Lees meer