Scorm

Scorm is een standaard die het mogelijk maakt om digitale cursussen tussen verschillende platformen uit te wisselen. De cursussen kunnen bestaan uit een opeenvolging van inhoud, oefeningen, … Deze verschillende (meestal) webpagina’s worden bij het genereren van het scorm-pakket ingepakt in een ‘eenvoudig’ .zip-bestand.

Meestal voorziet het programma waarmee men dergelijke cursussen ontwikkelt scorm als één van de exportmogelijkheden. Om een cursus te importeren in bv. een elektronische leeromgeving (zoals SmartSchool, EloV, Toledo, Blackboard …)  volstaat het om het .zip-bestand op te laden.

Het .zip-bestand bestaat, naast de bestanden die de gebruiker te zien krijgt (html-bestanden, afbeeldingen, …), ook uit één belangrijk bestand dat allerhande technische informatie bijhoudt zoals de volgorde van de cursusinhoud. Zonder dit bestand, genaamd imsmanifest.xml zal de cursus nooit aanvaard worden door de elektronische leeromgeving.

Je kunt de inhoud van het .zip-bestand wel bekijken, maar je kunt er weinig mee doen. Uitpakken kan, maar wijzigingen aanbrengen is niet mogelijk. Ook de volgorde van de cursusinhoud aanpassen of elementen toevoegen kan niet zo maar. Scorm is eerder geschikt voor leerkrachten die aan hun leerlingen een vaste structuur willen aanbieden. Leerlingen moeten die cursus dan volledig, stap voor stap en volgens een vooraf uitgetekend pad afwerken. Bepaalde stukken uit de cursus halen (om bvb in een blog te verwerken) is niet mogelijk.

Meer info:

WIKIPEDIA: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scorm (NL) & http://en.wikipedia.org/wiki/Scorm (ENG)

ASPECT-project scorm-video (4:43): http://aspect.eun.org//sites/default/files/video/Video-Scorm-player.swf (ENG)

Op YouTube zie je een video hoe je een scorm-bestand importeert in SmartSchool: http://www.youtube.com/watch?v=i7bwXajyN6Y


Tags: , ,