Kosten

KlasCement is gratis:

  • Gratis registeren
  • Gratis de site gebruiken
  • Gratis downloaden van alle leermiddelen
  • Gratis toevoegen van leermiddelen

Bij leermiddelen die niet gratis zijn, zoals een bijscholing of een boek, zie je de vermelding ‘niet gratis’.

 


Tags: , ,