Zipbestanden

Een zipbestand is een pakketje van één of meerdere bestanden. Je verpakt bijvoorbeeld verschillende foto’s en tekstdocumenten in één zipbestand om:

  • ze als één pakket te kunnen versturen;
  • de bestandsgrootte te verkleinen.

Je moet zo’n zipbestand uitpakken om de bestanden die er in zitten te gebruiken. Je hebt daar geen extra software voor nodig, het kan standaard met je Windows– of Applecomputer.

Een zipbestand uitpakken op een Windowscomputer

Deze werkwijze toont hoe je een zipbestand uitpakt in Windows 7. De werkwijze op andere versies van Windows zijn echter erg gelijkaardig.

Stap 1: zoek het gedownloade zipbestand met Windows Verkenner.

Stap 2: klik met je rechtermuisknop op het bestand en kies Alles uitpakken.

zip01

Noot: door te dubbelklikken op het bestand kan je in het zipbestand kijken zonder het uit te pakken. In sommige gevallen kan dit echter in het gebruik van de bestanden fouten geven.

Stap 3: er wordt gevraagd waar de bestanden uitgepakt moeten worden. Standaard wordt dezelfde map als het zipbestand gesuggereerd. Klik op ‘Uitpakken’.

zip02

Stap 4: De map met uitgepakte bestanden wordt getoond. Je kan er mee aan de slag.

zip03

Bekijk dit leermiddel als je meer weten over het in- en uitpakken van bestanden op een Windows computer.

Zipbestanden uitpakken op een Applecomputer

 Stap 1: zoek het bestand met de Finder

Stap 2: dubbelklik op het bestand

zip04

Het zipbestand wordt nu uitgepakt in dezelfde map.

Stap 3: open de map en bekijk je bestanden

zip05