Hoe toevoegen

KlasCement bestaat uit verschillende soorten leermiddelen: downloadbaar lesmateriaal, artikels, aankondigingen, websites, apps, software, interactieve oefeningen, fysiek materiaal, beelden, audio en video. Bij elk van die leermiddelen kun je je eigen bijdragen plaatsen en ze zo delen met anderen.

Om lesmateriaal toe te voegen klik je bovenaan op de knop ‘Voeg toe’.


Je ziet dan een lijst van alle soorten leermiddelen op KlasCement:


Klik op het blokje waar je leermiddel bij hoort.


Je moet slechts drie velden invullen.

Beschrijf de inhoud van je leermiddel.

Beschrijf hier kort maar volledig waarover het leermiddel gaat. Je kan ook nog toevoegen

  • hoe je het leermiddel gebruikt;
  • hoe je de les evalueert;
  • een aantal tips voor het praktische gebruik van het leermiddel zoals tijdsbesteding en benodigd materiaal;
  • of je uitgaat van een bepaalde beginsituatie.

Als je het minimum aantal karakters ingevuld hebt, dan verandert het oranje blokje in een groen vinkje.

Duid het onderwijsniveau van jouw leermiddel aan. Om het voor jou eenvoudiger te maken, wordt enkel het onderwijsniveau op basis van jouw profiel getoond. Wil je toch een ander onderwijsniveau aanduiden, klik dan op ‘Toon alle onderwijsniveaus’.


Duid aan bij welk(e) vak(ken) jouw leermiddel te gebruiken is. Net zoals bij het onderwijsniveau zie je enkel de vakken volgens jouw profiel. Wil je een ander vak aanduiden, klik dan op ‘Toon alle vakken’.


Klik op ‘Bewaar’ om jouw leermiddel toe te voegen op KlasCement.


Heb je hierop geklikt maar ben je nog een aantal velden vergeten invullen, dan wordt er getoond welke velden je nog moet aanvullen.


Indien je alle velden correct ingevuld hebt, krijg je na het opslaan een bedankingsscherm. Je zult ook een mail krijgen als bevestiging.

Je bijdrage staat dan nog niet op de site. Ze zal eerst worden nagekeken door één van onze medewerkers. We doen ons best om de leermiddelen zo snel mogelijk te verwerken. Na goedkeuring krijg je weer een mailtje en staat je bijdrage op KlasCement.


Geavanceerd toevoegen

Indien je kiest voor ‘Geavanceerd toevoegen’, kun je zelf meer gegevens meegeven. Hiermee kan je ook je eigen logo bij het leermiddel zetten.

Kies het soort leermiddel dat je wil toevoegen en klik op ‘Geavanceerd toevoegen’.


Velden die je moet invullen, hebben vooraan een oranje blokje.


Vul je het vak correct in, dan verandert het blokje in een groen vinkje.


Indien je gekozen hebt voor ‘Geavanceerd toevoegen’, zijn er verschillende pagina’s met invulvelden. We noemen dit ‘stappen’ en je kunt bovenaan dan ook de knoppen zien van de verschillende stappen.

Je kunt naar de verschillende pagina’s springen door op de knoppen te klikken.

Heb je alle verplichte velden ingevuld (en eventueel ook andere velden), dan klik je bij de laatste stap of onderaan op ‘Verzenden’.

Links bij dit artikel