Mijn gegevens wijzigen

Je kunt je eigen profielgegevens aanpassen of aanvullen op de volgende manier:

Zorg dat je aangemeld bent op klascement.net.

Klik rechts bovenaan op jouw naam.


Klik in het uitklapmenu op ‘Profiel’.


Je ziet het scherm met je profiel:


Je kunt de gegevens van een aantal rubrieken wijzigen:

  1. Identiteitsgegevens
  2. Aanmeldgegevens
  3. Gegevens i.v.m. jouw functie(s)

  1. Je kan volgende identiteitsgegevens aanpassen:
  • Naam en voornaam;
  • Adresgegevens;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Foto.

2. Bij aanmeldgegevens kan je:


3. Hier kan je je functie aanpassen.

Klik op ‘wijzig’ om je huidige functie aan te passen.

Klik op ‘voeg toe’ om een nieuwe functie toe te voegen.