Deelsites

Als je je registreert op KlasCement, ben je van dan af ook lid van KlasCement. Maar hoe zit dat met de deelsites? Zoals bijvoorbeeld ‘De lat hoog voor talen’.

Er zijn verschillende mogelijkheden om lid te worden van een deelsite:

1. Je bent nog geen lid van KlasCement en je ontdekt een deelsite. Je registreert je op de deelsite. Van dan af ben je lid op die deelsite én tegelijk ook op KlasCement. Met je e-mailadres en wachtwoord kun je je dus op beide aanmelden.

2. Je bent al lid op KlasCement. Je surft naar een deelsite. Je meldt je daar aan met je e-mailadres en wachtwoord van KlasCement. Van dan af ben je ook lid op die deelsite.

3. Je bent al lid op KlasCement. Je surft op een deelsite. Je wilt een leermiddel bekijken, maar je moet je hiervoor aanmelden. Dat doe je met je e-mailadres en wachtwoord van KlasCement. Op dat moment ben je ook lid van die deelsite.

4. Je bent al lid op KlasCement. Je bent er ook aangemeld. Je surft naar een deelsite. Daar bekijk je een leermiddel. Dat leermiddel kun je alleen bekijken indien je aangemeld bent, maar je bent dus aangemeld op KlasCement. Omdat je op dat moment een leermiddel bekijkt waar je je voor moet aanmelden, ben je ook lid van die deelsite.

Waarom ben je niet gewoon overal direct lid?

We creëren op die manier groepen van leden die zich speciaal interesseren voor een bepaalde deelsite: ‘De lat hoog voor talen’, ‘Digitale Borden’, ‘Leerzorg’ … Als je op die sites kijkt naar de leden, vind je dus allemaal collega’s met dezelfde interesse.

Ten slotte: met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord kun je aanmelden op zowel KlasCement als de deelsites. Eigenlijk merk je er dus niets van.