Deelsites

Als je je registreert op KlasCement, ben je van dan af ook lid van KlasCement. Maar hoe zit dat met de deelsites? Zoals bijvoorbeeld ‘De lat hoog voor talen’.

Twee mogelijkheden om lid te worden van deelsite

1. Je bent nog geen lid van KlasCement en je ontdekt een deelsite. Je registreert je op de deelsite. Van dan af ben je lid op die deelsite én tegelijk ook op KlasCement. Met je e-mailadres en wachtwoord kun je je dus op beide aanmelden.

2. Je bent al lid op KlasCement. Je meldt op een deelsite aan met je e-mailadres en wachtwoord van KlasCement. Vanaf dan ben je ook lid op die deelsite. Ook als je automatisch aanmeldt bij de deelsite (omdat je al aangemeld bent bij KlasCement) ben je lid.

Waarom ben je niet gewoon overal direct lid?

We maken op die manier groepen van leden die zich speciaal interesseren voor een bepaalde deelsite: ‘De lat hoog voor talen’, ‘Leerzorg’ … Als je op die sites kijkt naar de leden, vind je dus allemaal collega’s met dezelfde interesse.