Studenten lerarenopleiding

Op KlasCement zijn veel goede voorbeelden te vinden voor wie leraar wil worden en ook studenten maken pareltjes die het delen waard zijn. Studenten uit de lerarenopleiding mogen dus ook bijdragen leveren op KlasCement.

Toch enkele afspraken en tips.

Beste student, weet dat wat je instuurt:

 • Door de medewerkers van KlasCement zorgvuldig nagekeken wordt;
 • Door vele Vlaamse leerkrachten gebruikt zal worden. Verzorg je werk!;
 • Zinvol moet zijn. Lege presentaties (om even te testen) of onvolledig werk hoort niet thuis op KlasCement.

Over de inhoud:

 • Voeg enkel materiaal toe dat door je mentor of docent geëvalueerd en goed bevonden werd;
 • Voeg enkel materiaal toe dat je zelf hebt uitgetest (bijvoorbeeld op stage) en waar je écht tevreden over bent;
 • Verzorg de metadata: hoe meer trefwoorden, hoe duidelijker de titel, des te beter je materiaal gevonden wordt;
 • Let op voor taal- en spellingfouten: lees je tekst na of laat hem nalezen;
 • Heb ook oog voor het auteursrecht. Verwerk enkel materiaal waarvoor je de toestemming hebt. Kijk even naar de tips op klascement.info/help/vrij.

Beste docent(en),

 • We raden aan om studenten pas vanaf het tweede jaar met KlasCement te laten kennismaken;
 • Toevoegen gebeurt best enkel door afstudeerstudenten;
 • Studenten moeten zich registeren en in hun profiel de naam van hun hogeschool opnemen;
 • We vragen docenten ook om ons (info@klascement.net) te verwittigen als studenten als groep de opdracht krijgen om toe te voegen;
 • Moderatoren zijn streng en keuren soms een bijdrage af. Dat kan een maatstaf zijn voor de evaluatie van de student;
 • Laat niet elke student hetzelfde onderwerp/werkstuk/document toevoegen. Het is niet zinvol voor de gebruikers als hetzelfde werkblad tien keer gevonden wordt.