De gebruikers van KlasCement

Volgende mensen zijn van harte welkom op KlasCement:

Leerkrachten

 • Kleuterleidsters, onderwijzers, regenten, masters, docenten enzovoort. Kortom, iedereen die voor de klas staat.

Student

Directie

 • Directies, overkoepelende directeuren, leden van een directieteam of middenkader, onderdirecteuren, coördinatoren enzovoort.

ICT-coördinator

 • Pedagogische of technische ICT-coördinatoren.

Systeembeheerder

 • Technische systeembeheerders op scholen of scholengemeenschappen.

Preventieadviseur

 • Preventieadviseurs op scholen.

GOK / Zorgcoördinator

 • Gok-leerkrachten, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, GON-begeleiders enzovoort.

Pedagogische begeleider

 • Leden van de pedagogische begeleiding van de koepels.

Inspectie

 • Inspectieleden van het departement Onderwijs en Vorming.

Administratief personeel

 • Administratief personeel van scholen of scholengemeenschappen.

Gepensioneerden

 • Gepensioneerde leerkrachten, directies, inspectieleden enzovoort.

Ouder

 • Ouders van schoolgaande kinderen.

Kortom, iedereen die betrokken is bij het onderwijs.


Tags: