Zorg voor álle leerlingen dankzij vernieuwing Iedereen Telt Mee

Iedereen Telt Mee is een aparte deelsite op KlasCement voor leraren, ondersteuners, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, die werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De site kreeg een grondige update! 

De site vertrekt vanuit de vragen ‘Wat heeft de leerling nodig?’ en ‘Wat heb je als leraar nodig om die zorg te kunnen bieden?’

Geen trukendoos 

Iedereen telt mee is geen trukendoos om alle problemen in één keer op te lossen, maar wel een bomvolle gereedschapskist waarin je kan snuisteren en die je kan helpen bij het omgaan met de diversiteit in de klas en op school. In deze trailer maken enkele leerlingen je alvast enthousiast. 

Ontdek de update van Iedereen Telt Mee