Professionalisering toevoegen aan KlasCement: aandachtspunten en schrijfwijzer

 

Nascholingsaanbod op KlasCement

Organiseer je een vorming, nascholing of professionaliseringstraject? Kondig je activiteit aan binnen een ruim aanbod aan professionaliseringsactiviteiten op KlasCement.

Klascement helpt om leraren(teams), schoolleiders, begeleiders gerichte professionalisering, te kiezen …

Geen kwaliteitscontrole door KlasCement

Op KlasCement vinden leraren en schoolleiders informatie over de organisaties die professionaliseringsactiviteiten aanbieden: hun visie op professionalisering, methodieken die ze gebruiken, hoe ze de vertaling naar de concrete klas- en schoolpraktijk maken … Zo kunnen ze de beste keuze maken.

Opgelet: KlasCement voert geen kwaliteitscontrole van de nascholingsorganisatie uit.

Kijkwijzer voor leraar en schoolleider

We willen leraren(teams), schoolleiders … als professional aanspreken. Op Klascement vinden ze een ‘kijkwijzer’  met aandachtspunten. Zo kunnen ze de gepaste professionaliseringsactiviteit kiezen die het best aansluit bij wat ze zoeken:

 • Verwachtingen ten aanzien van professionaliseringsactiviteit?
 • Aandachtspunten rond opzet, inhoud … van de professionaliseringsactiviteit?
 • Aandachtspunten rond nazorg na de professionaliseringsactiviteit?

De kijkwijzer moedigt leraren aan zowel hun schoolleider als hun pedagogische begeleider aan te spreken om een goede afstemming te vinden tussen hun eigen vragen, noden en verwachtingen, en het aanbod van de professionaliseringsorganisaties.

Schrijfwijzer: informatie over je professionaliseringsorganisatie en -activiteit

Om leraren en schoolleiders zo goed mogelijk te helpen, heeft KlasCement informatie nodig over je organisatie en je professionaliseringsactiviteit.

Deel 1: profiel van je professionaliseringsorganisatie

Als je een professionaliseringsaanbod wil verspreiden via KlasCement moet je je eerst registreren. Tijdens dat proces geef je aan dat je lid bent van een organisatie. Als de organisatie nog niet is toegevoegd aan KlasCement zal je onderstaande gegevens moeten aanvullen.

Identificatie

Vul de contactgegevens voor je organisatie in. Duid ook aan of je een nascholingsorganisatie of een ander soort organisatie bent.

Je kan ook een unieke URL bij KlasCement kiezen.
Informatie over het thema
Geef met kernwoorden aan rond welke thema’s je organisatie werkt.
Omschrijving
Visie

 • Inhoud en aanpak van de nascholing zijn belangrijker dan de vorm (studiedag, coaching …). Leg uit welke visie je hebt op professionalisering van onderwijsprofessionals en hoe je die professionalisering ondersteunt?
 • Hoe wordt er aandacht besteed aan de link tussen de individuele professionele ontwikkeling van de deelnemers en de ontwikkeling van de school waar ze werken?                                                        

Vertaalslag

 • Welke ondersteuning bied je na afloop van de opleiding om de vertaalslag naar hun klas- en schoolpraktijk te maken?
 • Hoe worden deelnemers ondersteund in het delen van hun ervaringen met collega’s?

Kwaliteit

 • Het succes van een professionaliseringsactiviteit, wordt bepaald door heel wat factoren en processen die niet altijd voorspelbaar zijn. Je moet steeds rekening houden met de noden en behoeften van de deelnemers, de context …
 • Ook de inhoudelijke onderbouwing van de aangeboden inhouden is belangrijk.
 • Hoe gaat jouw organisatie daarmee om?
 • Hoe wordt de nascholing onderbouwd?
 • Op welke bronnen baseer je je bij het inhoudelijk en agogisch vormgeven van de nascholingen?
 • Is er ruimte voor ‘maatwerk’?
 • Hoe volg je de processen en het geleerde op?
 • Op welke manier ga je na of je professionaliseringsactiviteit de doelstellingen realiseert?

Deel 2: specifieke professionaliseringsactiviteiten

Eens je organisatie lid is van KlasCement kan het aanbod verspreid worden via het toevoegen van individuele activiteiten. Lees de helppagina met algemene instructies over het toevoegen van leermiddelen in naam van een organisatie.
Identificatie
Geef aan dat je de activiteit wil toevoegen als een organisatie.
Informatie over het thema
Geef met trefwoorden aan welke thema’s  aan bod komen tijdens deze professionaliseringsactiviteit
Inhoud en aanpak van professionaliseringsactiviteit

 • Licht de inhoudelijke focus van de professionaliseringsactiviteit toe.
 • Hoe ondersteun je die professionalisering?
 • Hoe besteed je aandacht aan de link tussen de individuele professionele ontwikkeling van de deelnemers en de ontwikkeling van de school waarin ze werken?
 • Is er voorkennis of ervaring vereist? Welke?
 • Is er kennis en ervaring met het werken in een specifiek pedagogisch project of met specifieke leerplannen vereist? Welke?

Doelgroep

 • Tot welke doelgroep richt uw professionalisering zich?
 • Hoe stem je de inhoud én methodieken in deze professionaliseringsactiviteit af op de doelgroep?
 • Hoe wordt er gedifferentieerd tussen de verschillende doelgroepen?

Kwaliteit
Het succes van een professionaliseringsactiviteit wordt bepaald door heel wat factoren en processen die niet altijd voorspelbaar zijn. Je moet steeds rekening houden met de noden en behoeften van de deelnemers, de context … Ook de inhoudelijke onderbouwing van de aangeboden inhouden is belangrijk.

 • Hoe wordt de nascholing onderbouwd?
 • Op welke bronnen baseer je je bij het inhoudelijk en agogisch vormgeven van de nascholingen?
 • Is er ruimte voor ‘maatwerk’?
 • Hoe volg je de processen en het geleerde op?
 • Op welke manier ga je na of je professionaliseringsactiviteit de doelstellingen realiseert?

Extra informatie

Informatie op Onderwijs.vlaanderen.be

Onderzoek